Nowe zasady funkcjonowania Biblioteki Instytutu Pedagogiki

W związku z Zarządzeniem nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku BIBLIOTEKA INSTYTUTU PEDAGOGIKI od 25 maja 2020 r. wznawia działalność w ograniczonym zakresie.


Ogłasza się następujące zasady funkcjonowania Biblioteki: 

  1. Nie będzie możliwości wypożyczenia książek w siedzibie biblioteki ani składania zamówień droga elektroniczną przez system biblioteczny.
  2. Nie będzie możliwości zwrotów wypożyczonych książek w siedzibie biblioteki a terminy zwrotów będą automatycznie prolongowane.
  3. Pracownicy, Studenci i Doktoranci Instytutu Pedagogiki mogą składać zamówienia skanów fragmentów książki/książek lub artykułów z czasopism o objętości w sumie nie większej niż 60 stron, nie częściej niż raz na tydzień.
  4. Zamówienia skanów należy przesyłać na adres: biblioteka.ip@uj.edu.pl
  5. Realizacja zamówień będzie się odbywać według kolejności zgłoszeń.
  6. Okres oczekiwania na przesłanie czytelnikowi zamówionego skanu będzie uzależniony od ilości zamówień, przy czym nie może być dłuższy niż 3 dni.
  7. Realizacja zamówień rozpocznie się z dniem 25 maja br.


Jednocześnie informujemy, że termin rozpoczęcia funkcjonowania biblioteki w trybie sprzed pandemii, to jest udostępnienie czytelni oraz możliwości wypożyczania i zwrotów książek w siedzibie biblioteki, jest uzależniony od decyzji władz uczelni. 
 

Zachęcamy do zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych pod adresem : https://bj.edu.pl/zasoby-cyfrowe, oraz z zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl i biblioteki cyfrowej POLONA: https://polona.pl/

Data opublikowania: 22.05.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska