Nowe zasady funkcjonowania UJ w okresie od 25.05.2020 do 30.09.2020

Informujemy, że zostało opublikowane Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z dn. 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem!

Data opublikowania: 13.05.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska