Laudacje studenckie

 

 

Kraków, 06.05.2019

 

Obwieszczenie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego

Dotyczy: Laudacje Studenckie 2019, w kategorii Przyjaciel Studenta

 

Szanowni Państwo,

 

W dniach 06.05-10.05.2019 trwa głosowanie na kandydatów w wydarzeniu
Laudacje Studenckie. Jako Wydziałowa Rada Samorządu Studentów postanowiliśmy zaproponować, w kategorii Przyjaciel Studenta, kandydaturę doktor Katarzyny Smoter, pracownicy Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej przy Instytucie Pedagogiki UJ. Jednocześnie, kandydatka ta pozostaje jedyną osobą, reprezentującą Wydział Filozoficzny, podczas tegorocznych laudacji.

Ideą przyznawania laudacji, jest docenienie pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarówno nauczycieli dydaktycznych, jak i pracowników akademickich), którzy swoim działaniem wyróżniają się szczególną troską i dbałością o dobro studentów.

Nagroda „Przyjaciel studenta” przyznawana jest nauczycielowi akademickiemu  Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej pracy dydaktycznej charakteryzuje się wyjątkową troską o dobro studentów. Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie kształcenia, ale także w podejmowanej przez nich dodatkowej aktywności. Wykazuje żywe zainteresowanie wszechstronnym rozwojem swoich studentów – zarówno intelektualnym, jak i społecznym. Nie pozostaje obojętny na zgłaszane mu problemy społeczności studenckiej. Jest autorytetem dla swoich studentów, nie tylko w wykładanej przez siebie dyscyplinie naukowej.

Jako Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, wierzymy, że nasza kandydatka, dr Katarzyna Smoter spełnia wszystkie wymienione cechy. Jest to osoba, wykazująca się szczególnym rodzajem zrozumienia i troski o dobro społeczności studentów, zarówno naszego Wydziału, jak i Instytutu Pedagogiki. Ufamy, że zgłaszając kandydaturę osób takich jak dr Smoter, będziemy mogli z dumą wskazywać, na obecność pro-studenckich działań na terenie Wydziału Filozoficznego.

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Wydziału Filozoficznego UJ

 

 

 

 

„Idea wręczania nagród „Laudacji studenckich” zrodziła się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwia studentom realizację ich projektów oraz przyczynia się do inicjowania 
i upowszechniania pro-studenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej.

Nazwa wydarzenia i nagrody Samorządu Studentów UJ nawiązuje do praktyki wygłaszania laudacji (łac. laudo, laudare – chwalić), czyli mowy pochwalnej wygłaszanej w środowisku akademickim na cześć osób, którym przyznano tytuł profesora, doktora honoris causa czy inne prestiżowe wyróżnienie.

Ze względu na wagę wydarzenia w życiu społeczności Uczelni, ceremonia wręczania Laudacji Studenckich ma oficjalny charakter – statuetki wręczane są laureatom podczas uroczystej gali. Ważnym aspektem Laudacji jest fakt, iż w procedurę wyboru laureatów bezpośrednio zaangażowani są studenci. To oni decydują o nominacji wskazując pracownika uczelni, którego chcą wyróżnić i podziękować za zaangażowanie i  trud pracy.”

 

- Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/270602923883774/

 

- Odbiór bezpłatnych biletów na galę finałową: https://laudacje2019.evenea.pl/?fbclid=IwAR1jlOoLJI41M7aKUIaR0-ocJne9GP1H2-iShD5CXmbRJW72OCjEkhFxOrU

 

- Link do postu, z informacją WRSS o kandydatce:

https://www.facebook.com/wydzialowka.filozoficzna/photos/a.10150127154857192/10157118219657192/?type=3&notif_id=1557173336850160&notif_t=page_post_reaction

 

 

Data opublikowania: 07.05.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Kaczmarczyk