Paidagogos Pro

Uprzejmie informujemy o aktualnej sytuacji w projekcie Paidagogos PRO - obecna edycja projektu kończy się jesienią 2019 r. Uczestnicy/czki programu są w trakcie pisania prac magisterskich.

Oto wybrane tematy:

„Wpływ znajomości głosu  oraz stosunku emocjonalnego do nadawcy komunikatu na uległość wobec dezinformacji” – praca we współpracy ze stacją radiową RMF

„Świat wartości młodych” – praca we współpracy ze stacją radiową RMF

„Metoda redukcji szkód w przeciwdziałaniu narkomanii w ujęciu etyki i filozofii społecznej” – praca we współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR

„Predyktory obrazu własnego ciała w zależności od płci i orientacji seksualnej” – praca we współpracy ze Stow. Miłość Nie Wyklucza

„Nowe i motywujące. Uczenie kompetencji miękkich z wykorzystaniem nowych technologii” – praca we współpracy z Nowymi Motywacjami

„Edukacja teatralna w kontekście działań Teatru Groteska. Warsztat artystyczny jako próba odpowiedzi na oczekiwania edukacyjne dzieci” – praca we współpracy z Teatrem Groteska

„Wpływ dogoterapii na psychiczne aspekty funkcjonowania pensjonariuszy prywatnej placówki opiekuńczej” – praca we współpracy z DPS Senior Residence

Działania związane z łączeniem studentek i studentów Wydziału Filzficznego UJ z otoczeniem społeczno- gospodarczym będą kontynuowane w kolejnym roku akademickim – po najświeższe informacje zapraszamy na platformę projektu

http://www.paidagogos.uj.edu.pl/

 

Data opublikowania: 01.04.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Kaczmarczyk