Zawiadomienie o publicznej obronie doktorskiej mgr Zuzanny Sury

Szanowni Państwo,
 
Dziekanat Wydziału Filozoficznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Instytucie Pedagogiki ul. Batorego 12, sala konferencyjna, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Sury pt. „Tożsamościowe i zawodowe uwarunkowania postaw nauczycieli wobec ewaluacji własnej pracy”.
 

Promotor     -  dr hab. Anna Sajdak-Burska

Recenzenci  - dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM

                     - dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka

 

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej,

Kraków, al.Mickiewicza 22