Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy projekt w IP z Funduszy Wyszehradzkich

Nowy projekt w IP z Funduszy Wyszehradzkich

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Łukasz Tomczyk, prof. UJ wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier (V4) otrzymał grant na rozwój umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją (AI) w środowisku akademickim.

Innovation of the education process towards implementing AI tools

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Łukasz Tomczyk, prof. UJ wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier (V4) otrzymał grant na rozwój umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją (AI) w środowisku akademickim.

Projekt realizowany będzie ze środków Funduszy Wyszehradzkich, które wspierają współpracę krajów grupy V4 - Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Europy Wschodniej i Bałkanów - ze szczególnym naciskiem na cztery aspekty działań: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój. Partnerami Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie są: University of Agriculture in Nitra (Słowacja), Eötvös Loránd University (Węgry), Prague University of Economics and Business (Czechy). Działania wszystkich zespołów będą kierowane przez lidera projektu doc. PaedDr. Ludvík Egera, CSc z University of West Bohemia  Pilsen (Czechy).

Wobec niekwestionowanego rozwoju AI, która jest już obecna w wielu sferach życia, uczelnie stoją przed wyzwaniami związanymi z włączaniem jej do procesu edukacyjnego. Koniecznym wydaje się zatem wzmocnienie wśród pracowników naukowych oraz studentów umiejętności w zakresie AI. Celem projektu jest pomoc we wdrażaniu koniecznych innowacyjnych rozwiązań w obecnych programach nauczania.

Oświadczenie:
Projekt jest współfinansowany  przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Fundusze Wyszehradzkie. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.

The project is co-financed by the Governments of the Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe.