Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Mowa nienawiści: język i praktyki społeczne" - zaproszenie na wykład otwarty - 05.03.2024 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Filozoficznego na wykład otwarty dra Leopolda Hessa (Instytut Filozofii UJ) pt. 

Mowa nienawiści: język i praktyki społeczne.

Data: 05.03.2024
Godzina: 17.30
Miejsce: Sala Audytoryjna (parter), ul. Bracka 12
Organizator: Jagiellońskie Centrum Prawo-Język-Filozofia, Katedra Teorii Prawa, Instytut Filozofii, w ramach Platformy Badawczej Philosophy of Language, Social Ontology, and Contemporary Legal Theory (POB Heritage).

Abstrakt: W języku polskim, jak każdym innym, istnieje znaczny zbiór słów obraźliwych. Pośród nich są takie, które, choć niekulturalne, mogą być czasem zasadnie użyte – oraz takie, których użycie uznajemy za nieakceptowalne w żadnym kontekście, ponieważ obrażają ludzi z powodu przynależności do pewnej grupy społecznej (rasy, płci, orientacji seksualnej itd.). Słowa z tej drugiej kategorii stanowią elementy mowy nienawiści. Pytanie, któremu poświęcony jest ten wykład, brzmi: co sprawia, że pewne obraźliwe słowa mogą lub powinny podlegać tabu właściwemu dla mowy nienawiści? Rozważę najpierw dwa popularne sposoby odpowiadania na to pytanie, opierające się na ekspresji nienawiści związanej z pewnymi epitetami oraz na odczuciach osób obrażanych przez te słowa. Odpowiedzi te, choć oparte na pewnych wartościowych intuicjach i pryncypiach polityczno-moralnych, nie są wystarczające. Nie tylko zawodzą jako kryteria w pewnych problematycznych przypadkach, ale też dają się łatwo wypaczyć i wykorzystać w celu dalszego pognębienia dyskryminowanych grup. Zamiast nich zaproponuję więc bardziej radykalne stanowisko materialistyczne, które wiąże pojęcie mowy nienawiści nie z odczuciami jednostek i grup społecznych, ale z realnymi praktykami dyskryminacji i podporządkowania. Rozwinięcie tego stanowiska wymaga przemyślenia relacji między językiem a materialnością praktyk społecznych i ostatecznie podważenia fundamentalnej roli, jaką językowi (i takim pojęciom jak „mowa nienawiści") nadaje liberalno-demokratyczny dyskurs.

WWW: https://pjf.uj.edu.pl

GoogleSite Autora: https://sites.google.com/view/leopoldhess

Data opublikowania: 04.03.2024
Osoba publikująca: Krzysztof Burski