Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak skutecznie uczyć osoby starsze obsługi nowych technologii?

Jak skutecznie uczyć osoby starsze obsługi nowych technologii?

Zapraszamy Państwa do udziału w kursie e-learningowym przygotowanym przez ekspertów z Instytutu Pedagogiki pod kierownictwem dr hab. inż. Łukasza Tomczyka, prof. UJ w ramach projektu REMEDIS - Redefinicja Kompetencji Cyfrowych i Medialnych.

W kursie dostępnym bezpłatnie na platformie OPEN UJ znajdziecie Państwo specjalistyczną wiedzę związaną ze specyfiką uczenia się i nauczania osób starszych korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kurs powstał w ramach międzynarodowego projektu REMEDIS.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi treściami wszystkich tych, którzy chcieliby podjąć współpracę z klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku czy domami kultury oferującymi zajęcia dla seniorów. Uczestnicy, którzy ukończą cały kurs i wykonają zadania zaliczeniowe, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Kurs składa się z dziewięciu modułów:

1. Wykluczenie cyfrowe

2. Kompetencje cyfrowe

3. Specyficzne potrzeby edukacyjne seniorów

4. Wspomaganie procesu uczenia się osób starszych

5. Motywowanie seniorów

6. Geragog idealny

7. Zasady ułatwiające edukację seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych

8. Cele i treści kształcenia

9. Senior bezpieczny w Internecie

Dołącz do nas i zacznij tworzyć wyjątkowe doświadczenia edukacyjne dla seniorów!