Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedłużenie terminu nadania stopnia doktora w przewodach doktorskich

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2022 r. poz. 1010 opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dla osób, które wszczęły przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 roku ważnym zapisem ww. ustawy jest punkt dotyczący wydłużenia o rok terminu ustawowego zakończenia przewodów doktorskich. Zgodnie z przyjętymi regulacjami przewody te zostaną zakończone 31 grudnia 2023 roku.

Warto pamiętać, że dzień 31 grudnia 2023 roku oznacza ostatni termin, kiedy możliwe jest nadanie stopnia doktora przez radę dyscypliny. Tym samym publiczne obrony rozpraw doktorskich powinny zostać przeprowadzone odpowiednio wcześniej.


Przejdź do ustawy (pdf)

Data opublikowania: 27.06.2022
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska