Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

Historia Zakładu

Historia Zakładu sięga roku 1979, kiedy to powstał Zakład Dydaktyki Ogólnej, kierowany przez prof. dr hab. Annę Łukawską. W tych czasach z zakładem współpracowali wybitni naukowcy, między innymi prof. Zygmunt Mysłakowski i prof. Jan Zborowski. W roku 1996 kierownictwo zakładu powierzono dr hab. Joannie Danilewskiej, której zespół badawczy ukonstytuował się jako Zakład Pedagogiki Szkolnej. Dr hab. Joanna Danilewska pełniła także w latach 2000 – 2004 oraz 2004-2008 funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki UJ. Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Zakładu była międzynarodowa konferencja naukowa Fundamenty Edukacyjnej Wspólnoty zorganizowana przez pracowników naukowych Zakładu w 2004 roku pod patronatem Instytutu Pedagogiki UJ, w której wzięło udział ponad 220 gości z 11 państw świata w tym reprezentacje takich państw jak: Australia, Czechy, Francja, Łotwa, Nepal, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania. W 2014 roku kierownictwo zakładu powierzono dr hab. Annie Sajdak, a sam zakład w 2015 zmienił swą nazwę na Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej. Pomimo dwukrotnej zmiany nazwy zakładu istnieje wyraźna ciągłość problematyki badawczej.

Kierownik Zakładu

Pracownicy Zakładu

Doktoranci

mgr Sylwia Guzdek

mgr Magdalena Jakubczak-Chodźko

mgr Karolina Kołodziejczak

mgr Zuzanna Sury

Obszary badawcze

Wiodący temat badawczy: Podmioty edukacji szkolnej i akademickiej.

Zainteresowania badawcze koncentrują się  na wybranych aspektach pedagogicznego działania osób i instytucji odgrywających istotną rolę w szeroko pojętej edukacji szkolnej i akademickiej. Główne obszary badawcze w ramach podjętego tematu dotyczą zatem:

  • nauczycieli akademickich (rozwój kompetencji dydaktycznych, parametryzacja pracy dydaktycznej, ambiwalencja roli)
  • studentów (rozwój kompetencji społecznych, potrzeby i możliwości psychopedagogicznego wsparcia studenta w uczelni wyższej)
  • szkoły i uczniów (aktualne problemy oświaty w opiniach polityków oświatowych, pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych i nauczycieli szkół wszystkich szczebli; profilaktyka w szkole; klimat szkoły w kontekście stresu szkolnego uczniów w międzynarodowej perspektywie porównawczej; uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
  • instytucji pozaszkolnych (pedagogiczne funkcje postępowania w sprawach nieletnich).

Celem badań jest diagnoza potrzeb dotyczących wspierania rozwoju nauczycieli akademickich w obszarze ich kompetencji dydaktycznych, diagnoza praktyk uczelni wyższych w zakresie rozwijania kompetencji społecznych studentów pedagogiki, opis potrzeb i możliwości psychopedagogicznego wsparcia studentów w uczelni wyższej, diagnoza potrzeb uczniów w zakresie redukcji stresu szkolnego i możliwości zaspokojenia tych potrzeb w instytucjonalnych ramach szkoły, opis uwarunkowań wybranych funkcji i zadań szkoły, opis pedagogicznych funkcji postępowania w sprawach nieletnich.

Cele praktyczne i wdrożeniowe:

  • Projekt systemowych działań uczelni wyższych, zwłaszcza uniwersytetów, wychodzący naprzeciw zdiagnozowanemu zapotrzebowaniu na wsparcie rozwoju nauczycieli akademickich w obszarze ich kompetencji dydaktycznych.
  • Projekt systemowych rozwiązań psychopedagogicznego wsparcia studenta w uczelni wyższej.
  • Projekt zmian w kształceniu pedagogów/nauczycieli, mających na celu zapewnienie szerszego wsparcia rozwoju kompetencji społecznych studentów.
  • Projekt kompetencji nauczyciela niezbędnych dla zaspokajania potrzeb uczniów w zakresie redukcji stresu szkolnego.
  • Projekt form pracy pedagogicznej pomocnych w realizacji pedagogicznych funkcji postępowania w sprawach nieletnich.
  • Kontynuacja Jagiellońskiego Forum Oświatowego z udziałem polityków oświatowych, pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych i nauczycieli szkół wszystkich szczebli.

Kontakt

ZAKŁAD PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ

Instytut Pedagogiki UJ 

ul. Batorego 12, pokój 19

31-135 Kraków

te. 12 622 39 29