Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego

Termin składania podań o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na drugim roku i kolejnych latach studiów upływa 20 września danego roku kalendarzowego.


Zasady przyznawania stypendiów znajdziesz tutaj:
http://www.phils.uj.edu.pl/studia-rekrutacja/studia-doktoranckie/stypendia

Stypendia, pomoc materialna

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać się również o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium ministra, a także udzielenie zapomogi losowej.

Więcej informacji: https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/doktoranci

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron