Rekrutacja

Studia podyplomowe 

„Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji”


Adresaci: pracownicy socjalni i inni pracujący z zagrożonymi bezdomnością; kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni; terapeuci uzależnień; pedagodzy resocjalizacji, społeczni, opiekuńczy, itp., animatorzy kultury; działacze społeczni i aktywiści lokalni, członkowie organizacji pozarządowych.

 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci jednolitych studiów magisterskich, absolwenci studiów I i II stopnia oraz studenci studiów II stopnia z następujących kierunków i specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, praca socjalna, nauki o rodzinie, pedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna, socjologia, psychologia, animacja kultury, ekonomia społeczna, komunikacja społeczna, politologia.

 

Czas trwania: 2 semestry

Terminy zajęć: zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2018 r. w trybie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela od godz. 9.00 do 18.00)
 

Opłaty: 1500 zł za semestr (3000 zł całość)

 

Rekrutacja:

Rekrutacja rozpoczyna się 7 maja 2018 r. i trwa do 31 lipca 2018.

Kandydat składa dokumenty w sekretariacie Instytutu Pedagogiki (ul. Batorego 12,  pokój 08) u pani Joanny Karbowniczek  od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00- 14.00

 

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ

- zdjęcie

- ksero  odpisu dyplomu ukończenia studiów

 

Dokumenty można składać osobiście lub wysyłać pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Pedagogiki,

ul. Batorego 12,

31-135 Kraków,

z dopiskiem „studia podyplomowe”.