Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Małgorzata Michel

e-mail: malgorzata.michel@uj.edu.pl

 

Sekretariat studiów podyplomowych:

mgr Joanna Karbowniczek

Instytut Pedagogiki

ul. Batorego 12, pok. 08

31-135 Kraków

tel. 12 622 39 32

e-mail: pedagogika.podyplomowe@uj.edu.pl 

Dyżury:

od poniedziałku do piątku: godz. 10.00 - 14.00