Praktyki na studiach jednolitych magisterskich

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizują praktykę w łącznym wymiarze 240 godzin dydaktycznych (obejmujących 215 godzin samej praktyki i 25 godzin superwizji).

Plan studiów obejmuje następujące rodzaje praktyk:

  • praktyka ogólnopedagogiczna-hospitacyjna - w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji
  • praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła - w wymiarze 55 godzin + 5 godzin superwizji
  • praktyka - projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I-III - w wymiarze 25 godzin + 5 godzin superwizji
  • praktyka ciągła w przedszkolu - w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji
  • praktyka ciągła w szkole podstawowej w klasach I-III- w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji.

 

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

 

Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

[Uwaga! Strona w budowie!]