Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki na jednolitych studiach magisterskich

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizują praktykę w łącznym wymiarze 240 godzin dydaktycznych (obejmujących 215 godzin samej praktyki i 25 godzin superwizji).

Plan studiów obejmuje następujące rodzaje praktyk:

  • praktyka ogólnopedagogiczna-hospitacyjna - w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji
  • praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła - w wymiarze 55 godzin + 5 godzin superwizji
  • praktyka - projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I-III - w wymiarze 25 godzin + 5 godzin superwizji
  • praktyka ciągła w przedszkolu - w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji
  • praktyka ciągła w szkole podstawowej w klasach I-III- w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji.

 

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pobierz: Przewodnik po praktykach dla PPiW autorstwa dr M. Turczyk

Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna realizują praktykę w łącznym wymiarze 300 godzin dydaktycznych, z czego 210 godzin przypada na praktyki w ramach przygotowania pedagogicznego, a 90 godzin na praktyki związane z przygotowaniem zawodowym.

Plan studiów obejmuje następujące rodzaje praktyk:

  • praktyka pedagogiczna (ogólnopedagogiczna) [hospitacyjna – szkoły podstawowe] - w wymiarze 30 godzin
  • praktyka pedagogiczna (wychowawczo–dydaktyczna) [asystencka – szkoły podstawowe specjalne/integracyjne] - w wymiarze 60 godzin
  • praktyka pedagogiczna (projekt wychowawczo-profilaktyczny) [hospitacyjna – przedszkole specjalne/integracyjne 10 h, pedagog szkolny 30 h]; [asystencka – szkoła ponadpodstawowa specjalna/integracyjna – 80 h] - w łącznym wymiarze 120 godzin
  • praktyka zawodowa [hospitacyjno-asystencka – placówki resocjalizacyjne 75 h]; [asystencka – placówki specjalne: WTZ, dzienne ośrodki wsparcia 15 h] - w łącznym wymiarze 90 godzin.

 

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów Pedagogiki specjalnej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla Pedagogiki specjalnej