Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki studenckie na studiach I stopnia

Kierunek: PEDAGOGIKA

 

Studenci studiów I stopnia na kierunku Pedagogika realizują praktykę w zależności od wybranej ścieżki.

 

Studenci, którzy wybrali ścieżkę pedagogika społeczno-opiekuńcza realizują praktykę w łącznym wymiarze 295 godzin.

Forma praktyki obejmuje:

  • praktykę zawodową - w wymiarze 145 godzin
  • praktykę pedagogiczną  (do uprawnień pedagogicznych) w wymiarze 150 godzin

Praktyki realizowane są w placówkach wychowania pozaszkolnego, w placówkach organizujących opiekę całkowitą i częściową dla dzieci, młodzieży i dorosłych (takich jak m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), w ośrodkach wsparcia dziennego oraz w szkołach podstawowych (publicznych, społecznych, alternatywnych lub prywatnych). Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla Pedagogiki I stopnia

Pobierz: Przewodnik po praktykach dla PSO autorstwa dr A. Dąbrowskiej

 

Studenci, którzy wybrali ścieżkę resocjalizacja realizują praktykę zgodnie z planem studiów w łącznym wymiarze 300 godzin.

Forma praktyki obejmuje:

  • praktykę zawodową - w wymiarze 150 godzin
  • praktykę pedagogiczną w szkole podstawowej (do uprawnień pedagogicznych) w wymiarze 150 godzin

Praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach profilaktyczno-diagnostycznych lub resocjalizacyjnych takich jak np. poradnie specjalistyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, schroniska dla nieletnich, pogotowia opiekuńcze,  zakłady poprawcze, placówki wsparcia dziennego, placówki leczenia uzależnień, zespoły kuratorskiej służby sądowej czy jednostki penitencjarne.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla Pedagogiki I stopnia

Pobierz: Przewodnik po praktykach dla RES autorstwa dr M. Piaseckiej