Plany studiów II stopnia

Plany studiów II stopnia (zgodne z Ustawą 2.0):

 

Kierunek: PEDAGOGIKA

Plan studiów PEDAGOGIKA - dla studentów I roku

(wersja 2.0 v2 - obowiązująca od roku akademickiego 2022/2023)

 

Plan studiów PEDAGOGIKA - dla studentów II roku

(wersja 2.0 - dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2022/2023)

 

 

Kierunek: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Plan studiów PSKT - dla studentów I roku

(wersja 2.0 v2 - obowiązująca od roku akademickiego 2022/2023)

 

Plan studiów PSKT - dla studentów II roku

(wersja 2.0 - dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2022/2023)