Rekrutacja

Od roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Jagiellońskim działa Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, która oferuje kształcenie m.in. w programie doktorskim w dyscyplinie pedagogika.

Szkoły doktorskie są instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.


Strona internetowa Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Program doktorski w dyscyplinie pedagogika w SDNS

Informacje o naborze do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych