Rekrutacja

Informacje dotyczące terminów oraz zasad kwalifikacji na studia doktoranckie znajdują się na stronie Działu Rekrutacji: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Jagiellońskim działa Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, która oferuje kształcenie m.in. w programie doktorskim w dyscyplinie pedagogika.

Szkoły doktorskie są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.


Kliknij, aby przejść do strony internetowej SDNS

Kliknij, aby przejść do programu doktorskiego w dyscyplinie pedagogika

Kliknij, aby przejść do informacji o naborze do SDNS