Regulacje prawne

Podstawy prawne

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (obowiązuje od 1.10.2019 r.)

Regulacje prawne - wydziałowe

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 12.06.2014 w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

Uchwała Rady Wydziału z dn. 21.06.2012 w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

Poprawka z dnia 20.06.2013r. do Uchwały Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 21.06.2012 w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym