Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

Kontakt

stanislaw.palka@uj.edu.pl

Honorowy członek Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej Instytutu Pedagogiki UJ, członek Komisji Nauk Pedagogicznych PAN w Krakowie, przewodniczący Rady Redakcyjnej „Hejnału Oświatowego", przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie, prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddziału im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie (od 1992 roku), przewodniczący Komitetu Naukowego Tatrzańskich Sympozjów Naukowych "Edukacja Jutra", przewodniczący Rady Naukowej Zeszytów Naukowych "Pedagogika" Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
 

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika ogólna (ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki teoretycznie zorientowanej i pedagogiki praktycznie zorientowanej),
 • dydaktyka ogólna (ze szczególnym uwzględnieniem: kształcenia przez badanie, czynników efektywności kształcenia, humanistycznego i prakseologicznego toku procesu dydaktycznego),
 • metodologia pedagogiki i metodologia badań pedagogicznych (ze szczególnym uwzględnieniem badań empirycznych ilościowych i jakościowych).

Publikacje

Autor 7 publikacji książkowych, m. in.:

 • Warunki efektywności nauczania w szkole średniej (Warszawa 1977, WSiP);
 • Kształcenie przez badanie w praktyce szkolnej (Kraków 1984, UJ);
 • Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli (Warszawa 1989, WSiP);
 • Pedagogika w stanie tworzenia (Kraków 1999, UJ);
 • Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna (Gdańsk 2006, GWP);
 • Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej (Kraków 2018, Impuls).

Redaktor 12 prac zbiorowych, m. in. publikacji:

 • Szanse naukowego rozwoju pedagogiki (Kraków 1987, UJ),
 • Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna (Kraków 1989, PWN),
 • Innowacyjna i eksperymentalna działalność szkół (Kraków 1991, UJ),
 • Orientacje w metodologii badań pedagogicznych (Kraków 1998, UJ),
 • Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych (Kraków 2004, UJ),
 • Podstawy metodologii badań w pedagogice (Gdańsk 2010, GWP).

Współredaktor 4 prac zbiorowych, m. in. wespół z Januszem Gniteckim pracy pt. Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki (Kraków - Poznań, PTP).

Autor ponad 160 artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych (w tym tekstów w języku niemieckim i angielskim) oraz blisko 40 recenzji książek w czasopismach.

Prowadzone przedmioty

 • Metodologia badań w pedagogice