prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

Profesor emerytowany

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej

e-mail: stanislaw.palka@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Honorowy członek Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej Instytutu Pedagogiki UJ, członek Komisji Nauk Pedagogicznych PAN w Krakowie, przewodniczący Rady Redakcyjnej „Hejnału Oświatowego", przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie, prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddziału im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie (od 1992 roku), przewodniczący Komitetu Naukowego Tatrzańskich Sympozjów Naukowych "Edukacja Jutra", przewodniczący Rady Naukowej Zeszytów Naukowych "Pedagogika" Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

Zainteresowania naukowe:

pedagogika ogólna (ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki teoretycznie zorientowanej i pedagogiki praktycznie zorientowanej),

dydaktyka ogólna (ze szczególnym uwzględnieniem: kształcenia przez badanie, czynników efektywności kształcenia, humanistycznego i prakseologicznego toku procesu dydaktycznego),

metodologia pedagogiki i metodologia badań pedagogicznych (ze szczególnym uwzględnieniem badań empirycznych ilościowych i jakościowych).

 

Autor 7 publikacji książkowych, m. in.:

 • Warunki efektywności nauczania w szkole średniej (Warszawa 1977, WSiP);
 • Kształcenie przez badanie w praktyce szkolnej (Kraków 1984, UJ);
 • Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli (Warszawa 1989, WSiP);
 • Pedagogika w stanie tworzenia (Kraków 1999, UJ);
 • Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna (Gdańsk 2006, GWP);
 • Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej (Kraków 2018, Impuls).

 

Redaktor 12 prac zbiorowych, m. in. publikacji:

 • Szanse naukowego rozwoju pedagogiki (Kraków 1987, UJ),
 • Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna (Kraków 1989, PWN),
 • Innowacyjna i eksperymentalna działalność szkół (Kraków 1991, UJ),
 • Orientacje w metodologii badań pedagogicznych (Kraków 1998, UJ),
 • Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych (Kraków 2004, UJ),
 • Podstawy metodologii badań w pedagogice (Gdańsk 2010, GWP).

 

Współredaktor 4 prac zbiorowych, m. in. wespół z Januszem Gniteckim pracy pt. Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki (Kraków - Poznań, PTP).

Autor ponad 160 artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych (w tym tekstów w języku niemieckim i angielskim) oraz blisko 40 recenzji książek w czasopismach.

Prowadzone przedmioty:
Metodologia badań w pedagogice