Plan studiów jednolitych magisterskich

 

Plan studiów dla studentów jednolitych studiów magisterskich:

 

kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

(od roku akademickiego 2019/2020 - wersja po zmianach 2 września 2019, zgodna z Ustawą 2.0)

 

kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

(od roku akademickiego 2020/2021 - wersja po zmianach 12 lipca 2020, zgodna z Ustawą 2.0)