Plany studiów II stopnia

Plany studiów dla studentów II stopnia (zgodne z Ustawą 2.0):

 

Kierunek: Pedagogika

Kierunek: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (aktualizacja 24-04-2020)

 

 

 

 

Plany studiów dla studentów II stopnia, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (zgodne z PRK - Polską Ramą Kwalifikacji):

 

Kierunek: Pedagogika

 

Specjalność: animacja społeczno-kulturowa

Specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

Specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

 

 

 

("Stare" plany studiów KRK II stopnia  - do roku akademickiego 2017/2018):

 

Specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką

Specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Specjalność: animacja społeczno-kulturowa

Specjalność: pedagogika szkolna

Specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna