Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Teorii Wychowania

dr hab. Bogusław Bieszczad - kierownik Pracowni

dr Agata Łopatkiewicz

dr Renata Sigva

Zadaniem Pracowni jest prowadzenie badań naukowych dotyczących:

(1) statusu współczesnej teorii wychowania jako dyscypliny naukowej, a w szczególności – języka, schematu pojęciowego, metodologii i struktury, jej związków z innymi subdyscyplinami pedagogiki w tym z pedagogiką ogólną w zakresie filozoficznonaukowych i metodologicznych odniesień, analizy wybranych kategorii teorii wychowania w perspektywie inter i transdyscyplinarnej,

(2) poszczególnych komponentów teorii wychowania jako subdyscypliny pedagogiki a w szczególności - wybranych dziedzin wychowania, wybranych elementów procesu wychowania realizowanych w różnych środowiskach wychowawczych wraz z problematyką nieprawidłowości, patologii i dysfunkcji wychowawczych, strategii i metodyki wychowania, prawnych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej, kompetencji wychowawczych oraz koncepcji i teorii wychowania w perspektywie porównawczej uwzględniającej przemiany we współczesnej nauce, kulturze i humanistyce.

BOGUSŁAW BIESZCZAD, Pedagogika i język. Perspektywa pedagogiczna, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013.

Wymiary socjalizacji : perspektywa pedagogiczna. Red. BIESZCZAD BOGUSŁAW, ŁOPATKIEWICZ AGATA. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020.

Reinterpretacje kontekstów wychowania. Red. GAWEŁ ANNA, BIESZCZAD BOGUSŁAW. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.

Czy konflikt międzypokoleniowy jest nieunikniony ?. BIESZCZAD BOGUSŁAW. Katecheta; 0209-1291. 2016 R. 60, nr 1 (440), s. 23-27.

Nowa humanistyka i język współczesnej pedagogiki : interdyscyplinarne przesłania. BIESZCZAD BOGUSŁAW. Filozoficzne Problemy Edukacji; 2545-0948. 2019 R. 2, s. 1-9.

Pedagogika i zwrot językowy : wstęp do problematyki. BIESZCZAD BOGUSŁAW. 2081-2264. 2019 Podstawy Edukacji, 2019, R. 12, s. 47- 65.

Wychowawcze aspekty ojcostwa. BIESZCZAD BOGUSŁAW. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze; 0552-2188. 2020 R. 60, nr 1 (586), s. 3-11.

Wychowanie estetyczne : współczesne dyskursy. BIESZCZAD BOGUSŁAW. W: Reinterpretacja kontekstów wychowania. Red. GAWEŁ ANNA, BIESZCZAD BOGUSŁAW. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016 s. 147-171.

Biograficzny wymiar socjalizacji. BIESZCZAD BOGUSŁAW. W: Wymiary socjalizacji : perspektywa pedagogiczna. Red. BIESZCZAD BOGUSŁAW, ŁOPATKIEWICZ AGATA. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020 s. 55-85.

Paradygmatyczność pedagogiki polskiej albo ile może być Świętych Graali ?, AGATA ŁOPATKIEWICZ, w: K. WROŃSKA (red.), Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja, Kraków 2019.

Kilka uwag o (językowej) niewspółmierności paradygmatów pedagogiki, AGATA ŁOPATKIEWICZ, "Podstawy Edukacji", 12/2019.

Klauzula generalna dobra dziecka : wsparcie czy przeszkoda w rozwiązywaniu konfliktów na tle rozwodowym?, AGATA ŁOPATKIEWICZ w: M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań 2014.

Wątki "liberal education" w filozofii anarchizmu metodologicznego Paula K. Feyerabenda, AGATA ŁOPATKIEWICZ, "Paedagogia Christiana", 33/2014.

BOGUSŁAW BIESZCZAD, KARINA KOZŁOWSKA, AGATA ŁOPATKIEWICZ, Mediation as a category of humanisticoriented pedagogy, "European Scientific Journal", 1/2014.

O podwójnej problematyczności refleksji w pedagogice na przykładzie badań nad paradygmatem i językiem, BOGUSŁAW BIESZCZAD, AGATA ŁOPATKIEWICZ, „Filozoficzne Problemy Edukacji” (4) 2021.

ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
pokój 13

tel. 12 622 39 23