Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotkeka

Instytutu Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Biblioteki Instytutu Pedagogiki UJ

 1. Biblioteka Instytutu Pedagogiki  UJ udostępnia swoje zbiory:
 • poprzez wypożyczenie na zewnątrz (uprawnionym osobom)
 • na miejscu w czytelni
 • poprzez wypożyczenie międzybiblioteczne
 1. Prawo do korzystania ze zbiorów poprzez wypożyczenie na zewnątrz mają:
 • studenci  Instytutu Pedagogiki UJ
 • studenci Wydziału Filozoficznego UJ spoza Instytutu Pedagogiki 
 • pracownicy i doktoranci Instytutu Pedagogiki UJ
 • pracownicy i doktoranci Wydziału Filozoficznego UJ spoza Instytutu Pedagogiki             

Pozostali pracownicy naukowi, doktoranci i studenci UJ oraz osoby nie związane z UJ mogą korzystać ze zbiorów biblioteki jedynie na miejscu w czytelni.

 1. Wpis czytelnika do biblioteki odbywa się:
 • w przypadku studentów - na podstawie wpisu do systemu USOS i legitymacji studenckiej
 • w przypadku doktorantów - na podstawie aktualnej legitymacji doktoranckiej

Formalności związane z wpisem należy dokonać osobiście. Wszelkie zmiany danych osobowych i kontaktowych należy zgłosić w wypożyczalni.

 1. Wpisu do biblioteki należy dokonywać w każdym  roku akademickim
 1. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów określonych  w Ustawie o bibliotekach i Ustawie o szkolnictwie wyższym oraz podlegają ochronie zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Liczba książek, jakie można wypożyczyć na zewnątrz i czas na jaki są one wypożyczane wynoszą:
 • dla pracowników i doktorantów Instytutu Pedagogiki UJ  -  30 książek na 3 miesiące
 • dla pracowników i doktorantów Wydziału Filozoficznego UJ spoza Instytutu Pedagogiki  -  6 książek na 3 miesiące
 • dla studentów  Instytutu Pedagogiki UJ  -  6 książek na 1 miesiąc
 • dla studentów  Wydziału Filozoficznego UJ spoza Instytutu Pedagogiki  -  4 książki na 1 miesiąc
 1. Od nowego roku akademickiego 2018/2019 roku istnieje możliwość komputerowego zamawiania książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki (aktualnie w katalogu komputerowym znajduje się ok. 60% zasobów biblioteki IP). W tym celu należy wejść na stronę Biblioteki Jagiellońskiej (www.bj.uj.edu.pl) i znaleźć poszukiwaną pozycję w katalogu komputerowym. Jeżeli książka ma lokalizację INSTYTUT PEDAGOGIKI i posiada status DOSTĘPNY, to po zalogowaniu się na swoje konto czytelnika można ją zamówić  elektronicznie.
 1. Książki nie wprowadzone do katalogu komputerowego zamawia się bezpośrednio na miejscu w wypożyczalni z katalogu kartkowego po uprzednim wypełnieniu rewersu.
 1. Termin odbioru w bibliotece IP książek zamówionych z katalogu komputerowego jest uzależniony od czasu złożenia zamówienia:
 • książki zamówione w godz. 9.00  -  12.00  można odebrać od godz. 13.00;
 • książki zamówione w godz. 12.00  - 14.00 można odebrać od godz. 15.00,
 • książki zamówione od godz. 14.00  do godz. 9.00 dnia następnego można odebrać od godz. 10.00 dnia następnego
 1. Książki zamówione (elektronicznie) i nieodebrane w ciągu 3 dni roboczych wracają do magazynu. Termin ważności rezerwacji ustala system a informacja widoczna jest na koncie czytelnika po zalogowaniu.
 1. Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych książek pod warunkiem, że nie zostały one wcześniej zamówione przez innego czytelnika. Książki można prolongować samodzielnie po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie bibliotecznym (prolongata jest w tym przypadku możliwa jeśli termin zwrotu książki nie został przekroczony) lub bezpośrednio poprzez przyniesienie książek do wypożyczalni. Prolongaty książek można dokonać maksymalnie 10 razy.

Przetrzymanie książek powoduje blokadę konta.

 1. Pracownikom i doktorantom Instytutu Pedagogiki UJ wypożycza się na zewnątrz również książki zakupione w ramach grantu czy innych dofinansowań ze źródeł zewnętrznych w nieograniczonej ilości na okres 1 roku z możliwością prolongaty do czasu zakończenia grantu. Po jego zakończeniu wszystkie pozycje muszą być zwrócone do biblioteki.
 1. Biblioteka nie wypożycza:
 • książek wydanych przed 1945 rokiem,
 • pozycji  rzadkich i kosztownych,
 • atlasów, albumów, słowników, informatorów, encyklopedii,
 • czasopism,
 • bibliografii,
 • dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.
 1. Przed otrzymaniem dyplomu oraz w przypadku odejścia z uczelni studenci, doktoranci i pracownicy UJ zobowiązani są  do uregulowania swoich zobowiązań  wobec  Biblioteki  Instytutu Pedagogiki UJ (wypełnienie obiegówki).
 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za udostępnione materiały biblioteczne oraz wszelkie ich uszkodzenia.
 1. W razie zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić taką samą lub książkę o podobnej treści wskazaną przez pracownika  biblioteki.
 1. W czytelni obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków, napojów i korzystania z telefonów komórkowych.
 1.  W czytelni obowiązuje cisza.