Organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022:

Rok   akademicki   2021/2022 rozpoczyna  się  1  października   2021   roku   i   trwa do 30 września 2022 roku. Dzieli się na dwa semestry:
 

semestr zimowy: od 1 października 2021 do 24 lutego 2022

semestr letni: od 25 lutego 2022 do 30 września 2022.

 

Terminy zajęć dydaktycznych:

od 2 października 2021 roku do 22 grudnia 2021,

od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022,

od 25 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022,

od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022.

 

Sesje egzaminacyjne:

ZIMOWA: od 29 stycznia 2022 do 11 lutego 2022,

ZIMOWA POPRAWKOWA: od 19 lutego 2022 do 24 lutego 2022,

LETNIA: od 17 czerwca 2022 do 30 czerwca 2022,

LETNIA POPRAWKOWA: od 1 września 2022 do 15 września 2022.

 

Dni wolne od zajęć:

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: od 23 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022,

PRZERWA SEMESTRALNA: od 12 lutego 2022 do 18 lutego 2022,

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: od 15 kwietnia 2022 do 19 kwietnia 2022,

PRZERWA WAKACYJNA: od 1 lipca 2022 do 30 września 2022.

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 12 listopada 2021 roku, 2 maja 2022 roku, piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

 

Okres od  16  do  30  września  2022 roku  przeznaczony  jest  na  załatwianie  spraw organizacyjnych  związanych  z  zakończeniem    roku    akademickiego    2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.


Zobacz: organizacja roku akademickiego na UJ