Minigranty POB FutureSoc dla studentów i studentek - do 15 lutego br.

Zapraszamy studentki i studentów UJ do aplikowania w I edycji Konkursu minigrantów dla wybitnych studentów UJ „Granty dla przyszłości”. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące jednej z trzech domen badawczych wskazanych w strategii POB FutureSoc. Maksymalna kwota finansowania wynosi 10 000 zł w przypadku projektów indywidualnych lub 20 000 zł w przypadku projektów zespołowych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie:
https://futuresoc.id.uj.edu.pl/minigranty-dla-studentow  

Dodatkowe konsultacje dla zainteresowanych składaniem wniosku odbędą się w zespole MS TEAMS Mini-Grants for Students – PRA FutureSoc w czwartek 11 lutego w godzinach 10:00-12:00 oraz w piątek 12 lutego w godzinach 10:00–12:00 i 16:00-17:00.  

Kod dostępu: r9185gb
Link dostępu: http://bityl.pl/AaUWx

 

Data opublikowania: 10.02.2021
Osoba publikująca: Krzysztof Burski