Minigranty badawcze w DigiWorld dla studentów i doktorantów

Priorytetowy Obszar Badawczy (POB) DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze dla młodych w ramach POB DigiWorld w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.

Konkurs ma na celu aktywizację naukową studentów na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego. Do składania wniosków zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie na okres do 12 miesięcy w kwocie maksymalnej do:

  • 20 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest uczestnik studiów III stopnia lub doktorant w szkole doktorskiej,
  • 15 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów II stopnia lub student co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich,
  • 10 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów I stopnia lub student co najwyżej III roku jednolitych studiów magisterskich.

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 10 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć pod linkiem: https://id.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_1kgvpu1YmY7E/144624357/146714223

Natomiast z opisem obszarów badawczych DigiWorld można zapoznać się na stronie: https://id.uj.edu.pl/digiworld.

Działania w obszarze DigiWorld, które szczególnie mogłyby zainteresować studentów i doktorantów Wydziału Filozoficznego to:

1) Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki

2) Humanistyka cyfrowa.

Ewentualne pytania formalne i merytoryczne można kierować do dr. Artura Guni z Zakładu Kognitywistyki UJ (artur.gunia@uj.edu.pl).