Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 września br.

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie: zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19

1. Na Wydziale  Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 kształcenie na wszystkich kierunkach i typach studiów odbywać się będzie w trybie zdalnym z elementami kształcenia stacjonarnego (Zs).
 
2. Organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr. Elementy kształcenia stacjonarnego przewidziane są w harmonogramach dla  studentów/studentek pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego obowiązuje też studentów lat wyższych w sytuacjach, kiedy efekty kształcenia nie mogą być zrealizowane tylko w trybie zdalnym. 
 
3. Zajęcia z elementami kształcenia stacjonarnego powinny się rozpocząć w jednostkach nie później niż 12 października br.
 
4. Szczegóły organizacji zajęć w poszczególnych jednostkach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, określają harmonogramy ogłoszone przez dyrektorów jednostek.

5. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

6. Komunikat wchodzi w życie z dniem opublikowania. 
 
 
Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
dr hab. Jacek Nowak prof. UJ
 
Data opublikowania: 17.09.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska