Pomiar zjawiska stygmatyzacji dzieci osób osadzonych w zakładzie karnym w ich szkolnym środowisku rówieśniczym. Standaryzacja i normalizacja narzędzia badawczego

Projekt: Pomiar zjawiska stygmatyzacji dzieci osób osadzonych w zakładzie karnym w ich szkolnym środowisku rówieśniczym. Standaryzacja i normalizacja narzędzia badawczego 

Grant: Przyznany przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe
Konkurs: Miniatura 3; numer grantu: 2019/03/X/HS6/00792
Rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe

Okres realizacji projektu: 4.12.2019 – 12.05.2021

Osoba realizująca projekt: dr Magdalena Świgost (magdalena.swigost@uj.edu.pl)


Wsparcie administracyjne zapewnia: 
mgr Anna Urban
tel. (12) 622 39 32
e-mail: anna1.urban@uj.edu.pl


Cel projektu:
Celem naukowym projektu w ramach konkursu „Miniatura 3” jest stworzenie wystandaryzowanego narzędzia do pomiaru poziomu stygmatyzacji doświadczanej w środowisku szkolnym przez dzieci, których rodzic przebywa w zakładzie karnym. Produktem projektu będzie opracowane i złożone do publikacji wystandaryzowane narzędzie do pomiaru poziomu stygmatyzacji, wraz z opisaną podstawą teoretyczną do zastosowania wobec uczniów w szkole.

Data opublikowania: 08.06.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska