Link do spotkania - VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Zapraszamy do dołączenia do VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Konserwatywna myśl pedagogiczna w Polsce – mapowanie pola badawczego.

Wydarzenie rozpocznie się w dniu 22 września (środa) o godz. 9.00.
 

Link do spotkania na platformie Ms Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1xudORU7y2cw5mZZUfj8dCS7wpbhfq4qJQNilITeOaE1%40thread.tacv2/1631783527058?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%227075c558-1e26-43ac-a571-9ca73c07716d%22%7d

 

Program seminarium

Data opublikowania: 21.09.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska