Organizacja kształcenia na UJ w roku akademickim 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony Komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do sal dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu oraz załącznika Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa.
 

Data opublikowania: 16.09.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska