Konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC

Dziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Wnioski przygotowane zgodnie z nowym regulaminem (pobierz tutaj) należy składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu.
Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant lub imie.nazwisko_pracownik.
Projekty należy wysyłać na adres e-mail: pedagogikaDSC@uj.edu.pl

Wydatki w projekcie należy zaplanować od 1 sierpnia 2018 roku.
Wnioski przyjmowane będą do 15 czerwca 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 10 lipca 2018 roku.