dr hab. Helena Ostrowicka w Instytucie Pedagogiki - 16 maja 2018

Gościem ostatniego w tym roku akad. zebrania naukowego IP w dniu 16. maja b.r. była dr hab. Helena Ostrowicka, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Zakładu Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem, z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki, ekspert NCN.

Tytuł prezentacji: Sztuka perswazji? Komunikacyjne aspekty wniosków o finansowanie projektów. 

Spotkanie miało charakter dyskusyjno-warsztatowy, a poświęcone było w całości omówieniu procedur i zasad wnioskowania do NCN projektów badawczych o tematyce pedagogicznej.  

1 /image/image_gallery?uuid=4ca84fde-2ba7-4332-a9a5-9bb759cfe645&groupId=62957290 695 463 P. Kozera 2 7
2 /image/image_gallery?uuid=abce0174-ea8f-43f2-9937-33a644ce6612&groupId=62957290 695 463 P. Kozera 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=1618ddb6-f837-43fa-9cac-cc147742f78b&groupId=62957290 695 463 P. Kozera 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=3f4d35e4-f74c-4570-935f-203d317b510c&groupId=62957290 695 463 P. Kozera 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=b181c912-51c6-4e70-835e-cda200aa4fa7&groupId=62957290 695 463 P. Kozera 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=bdfb8c53-1da8-40ed-8028-e257b68a38c9&groupId=62957290 695 463 P. Kozera 7 5