​Warsztaty dla maturzystów – 16 kwietnia 2018

W ramach projektu „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński’’ w dniu 16 kwietnia 2018 r. gościliśmy w Instytucie Pedagogiki UJ maturzystów z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.

Uczniów XI LO powitała dr hab. Katarzyna Wrońska, zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki UJ ds. badań i rozwoju.

Maturzyści wzięli udział w zajęciach Efektywnie i z Pasją – warsztat skutecznego uczenia się. Warsztaty zostały zaprojektowane i zrealizowane przez mgr Zuzannę Sury i dr Barbarę Jamrozowicz przy udziale członkiń Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego UJ: Moniki Czerwińskiej oraz Aleksandry Kopańskiej.

Udział w warsztatach dał uczestnikom szansę poznania stylu/preferencji uczenia się, dokonania samooceny indywidualnych sposobów optymalizacji uczenia się, rozpoznania czynników blokujących uczenie się oraz poznania metod i technik pamięciowych.

1 /image/image_gallery?uuid=d94a559a-3ef0-47ac-b8ec-4cb808ef221f&groupId=62957290 695 521 A. Kopańska, K. Smoter 2 7
2 /image/image_gallery?uuid=b946b9cd-e8ff-4b0f-9e1b-e39522362f7a&groupId=62957290 695 521 A. Kopańska, K. Smoter 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=5424a5e2-f2d3-4d9e-a71d-087aeb82f397&groupId=62957290 695 521 A. Kopańska, K. Smoter 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=fba53d82-ec9a-4472-8d9a-222b963d3dd3&groupId=62957290 695 521 A. Kopańska, K. Smoter 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=7f03227a-675c-446a-93be-1d9ca6be24de&groupId=62957290 695 391 A. Kopańska, K. Smoter 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=70322981-676c-494d-9264-9eec0e460f5f&groupId=62957290 695 521 A. Kopańska, K. Smoter 7 5