Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie emocjonalne w trakcie sesji

Oferta doraźnego wsparcia emocjonalnego dla studentów i studentek.

Studentki i Studenci Instytutu Pedagogiki UJ!

W ramach naszego Doradztwa Pedagogicznego IP UJ "Proficio" oferuję Państwu przed i po-egzaminacyjne doraźne wsparcie emocjonalne. Czasem dzięki rozmowie można rozproszyć obawy i zmobilizować potrzebne siły. Nazwałam więc te spotkania: "Co zrobić z tymi nerwami?" 

Zapraszam na Teams w godzinach konsultacji (kafelek: Proficio-sesja zimowa 22/23 lub poniższy link):

poniedziałek 30.01. 19:30-20:30
środa 01.02. 19:30 - 20:30
piątek 03.02. 19:30 -20:30

Będę też wdzięczna za wcześniejszy kontakt mailem krystyna.ablewicz@uj.edu.pl
Pozdrawiam serdecznie i czekam..

Krystyna Ablewicz

www.pedagogika.uj.edu.pl/instytut/doradztwo-pedagogiczne

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkzNmFmNzMtY2E3ZC00ZjllLWI1NzUtZDE2ZTk2YTJkNDFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22927154eb-d1d1-44c3-9fe6-1415defe7f48%22%7d