Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr inż. Łukasz Tomczyk laureatem w konkursie CHANSE

Dr inż. Łukasz Tomczyk został laureatem w konkursie CHANSE - Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age.

Wśród ogłoszonych przez NCN zwycięskich projektów z udziałem polskich badaczy znajduje się projekt REMEDIS: REthinking Media, literacy and DIgital Skills in Europe, w którym kierownikiem polskiego zespołu będzie dr inż. Łukasz Tomczyk. 

„REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw. REMEDIS jest projektem interdyscyplinarnym, który dąży do realizacji następujących celów: poprawy i wzmocnienia istniejących strategii interwencyjnych w zakresie umiejętności korzystania z mediów i kompetencji cyfrowych, bazując na badaniach powstałych poprzez współprojektowanie i współtworzenie rozwiązań edukacyjnych, uwzględniających różne konteksty geograficzne i kulturowe wśród partnerów projektowych; opracowania zaawansowanych metod umożliwiających wielowskaźnikowy pomiar kompetencji cyfrowych; poprawy istniejącej wiedzy teoretycznej na temat rzeczywistych wyników interwencji edukacyjnych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na grupy docelowe; opracowania przyjaznego dla użytkownika konfigurowalnego zestawu narzędzi ewaluacyjnych do określenia poziomu kompetencji cyfrowych; opracowania zaleceń politycznych (postulatów) opartych na dowodach naukowych”.

CHANSE to jeden z międzynarodowych programów koordynowanych przez NCN. Zrzesza 27 agencji finansujących badania z 24 krajów europejskich oraz instytucje spoza środowiska akademickiego. Głównym bodźcem do jego stworzenia, była próba odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne i kulturowe.


Więcej informacji tutaj
Informacje o konkursie i lista zwycięskich projektów tutaj

 

Data opublikowania: 01.06.2022
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska