Koło Naukowe Animatorów Kultury

Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury „KNAK” działa przy Instytucie Pedagogiki UJ w Krakowie od 2000 roku. Naszym celem jest m.in. integracja studentów animacji społeczno-kulturowej oraz innych kierunków. Staramy inspirować do odkrywania swojego potencjału i możliwości. Nabywamy doświadczenie zawodowe animatora dzięki organizacji imprez kulturalnych czy projektów. Nawiązujemy współpracę z instytucjami działającymi w obszarze kultury. Kreujemy również i sami aktywnie bierzemy udział w kulturalnych przedsięwzięciach Krakowa.

Co robimy?

•    Organizujemy akcje i wydarzenia na polu różnych dziedzin kultury (film, teatr,      muzyka, literatura, kabaret)
•    Współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze społecznym i kulturalnym
•    Integrujemy społeczność studencką Instytutu Pedagogiki i całego Uniwersytetu Jagiellońskiego (a czasem i innych uczelni krakowskich)
•    Zdobywamy doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych poprzez realizację     własnych pomysłów (nawet tych najbardziej szalonych)
•    Nawiązujemy sieci kontaktów z ciekawymi ludźmi
•    Odkrywamy talenty, rozbudzamy potencjał, poszerzamy horyzonty
•    Aktywizujemy niezaktywizowanych, zachęcamy niezachęconych, angażujemy niezaangażowanych!

Wybrane inicjatywy w latach 2015-2018

  • Debata oksfordzka „Rózga to ważny element wychowania” – grudzień 2015
  • Czytanie dramatu Doroty Masłowskiej „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” we współpracy ze studentami PWST w Krakowie – listopad 2016
  • Kino plenerowe w Instytucie Pedagogiki – czerwiec 2016
  • Pokaz filmu „Fala” połączony z dyskusją – marzec 2017
  • Zbiórka książek „BOOK STORY - Daj książkom dziecko!”- listopad 2018
  • Slajdowisko „Ale Meksyk!”- styczeń 2018
  • Warsztaty Bullet Journal – kwiecień 2018
  • Projekt „Między sztuką a życiem – w świecie młodopolskiej cyganerii. W 150. rocznicę urodzin Stanisława Przybyszewskiego – maj 2018

Ludzie

Opiekun Koła Naukowego Animatorów Kultury:

dr Łukasz Hajduk

Kontakt

Koło Naukowe Animatorów Kultury
Instytut Pedagogiki UJ
ul. Batorego 12
31-135 Kraków


e-mail: knak.krakow@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/knak.uj/