Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów "Paideia"

O Stowarzyszeniu

Organizacja została powołana przez studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod koniec 2013 roku, a działalność rozpoczęła w roku 2014. Od tego czasu stowarzyszenie działa bardzo aktywnie: było organizatorem m.in. integracyjno-artystycznego wydarzenia „Dzień Instytutu Pedagogiki UJ" w ramach obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, cyklicznych spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolak na Uniwersytecie", Festiwalu Filmów i Kuchni Wegańskiej „Vegetańczyk" oraz współorganizatorem „I Dnia Rodzin Adopcyjnych" w Krakowie. Wspólnie z Urzędem Miasta w Toszku i Ministerstwem Edukacji Narodowej organizowaliśmy Ogólnopolskie Forum Organizacji Młodzieżowych, mamy na koncie również współpracę z instytucjami publicznymi: Instytutem Pedagogiki, domami kultury i szkołami publicznymi.

Wyświetl statut Stowarzyszenia 

Zarząd

Andrzej Śledź – prezes Zarządu 

Zuzanna Sury – wice-prezes Zarządu

Łukasz Hajduk – skarbnik

Bartłomiej Kisiel – członek Zarządu

Katarzyna Hromek – członek Zarządu

Działalność

Aktualnie realizowany projekt:

"Czego ci nie powiedzą na zajęciach" - cykl składa się z 5 warsztatów poświęconych życiu w trakcie studiów i po studiach. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Można uczestniczyć w każdym ze spotkań lub w wybranych, stosownie do interesującej problematyki. Za każdym razem wystarczy zapisać się za pomocą formularza na stronie internetowej Stowarzyszenia. Spotkania trwają około 1-1,5 godziny.

Kontakt

Zaproszenie do współpracy

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich Pracowników, Doktorantów, Studentów i Absolwentów Instytutu Pedagogiki UJ do współtworzenia Stowarzyszenia studentów i absolwentów „Paideia".

Ideą przewodnią Stowarzyszenia jest wspieranie procesu studiów w Instytucie Pedagogiki UJ poprzez prowadzenie działalności badawczej w ścisłym powiązaniu z praktyką społeczną, a także tworzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie szans studentów i absolwentów naszej Alma Mater na rynku pracy. Wierzymy, że działalność Stowarzyszenia zawierająca się w greckim wyrażeniu παιδεία odnoszącym się do wychowania i kultury, stworzy przestrzeń do rozwoju, wzmacniania więzi i współpracy wewnątrz wspólnoty akademickiej Instytutu Pedagogiki. Dla dopiero rozpoczynających studentów stanie się punktem oparcia w niełatwych początkach. Dla starszych studentów będzie miejscem praktyk, pierwszych badań, czy staży pozwalających nabyć konieczne doświadczenie zawodowe i badawcze. Absolwentom pomoże płynnie przejść na rynek pracy, jednocześnie podtrzymując ich więź z Uniwersytetem. Doktorantom i pracownikom natomiast Stowarzyszenie ułatwi prowadzenie badań naukowych, współpracę ze studentami i absolwentami, a także wspomoże proces dydaktyczny. Jednocześnie chcielibyśmy, aby rozwój naszej wspólnoty akademickiej dokonywał się poprzez pracę na rzecz drugiego człowieka i szerszej zbiorowości, tym samym ukierunkowujemy nasze działania na pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz aktywność w obszarze edukacji, kultury i polityk społecznych Miasta Stołecznego Krakowa i województwa małopolskiego.

 

Walne zebranie

17 grudnia 2014  (środa) o godzinie 15.00 w IP UJ przy ul. Batorego 12 w Sali Witrażowej odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów PAIDEIA.

Porządek zebrania:

1) Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem Pedagogiki UJ
2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok akademicki
3) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
4) Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia
5) Prezentacja planów na kolejny rok
6) Wolne wnioski

Podpisanie porozumienia o współpracy

17 grudnia 2014 roku to ważna data dla społeczności Instytutu Pedagogiki UJ. Rok temu po długich przygotowaniach ukonstytuowało się Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów PAIDEIA. Po pierwszym roku działalności została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem Pedagogiki. Deklarację współpracy podpisali: ze strony IP dyrektor Instytutu dr. hab. Krystyna Ablewicz, prof UJ - ze strony PAIDEI prezes mgr Andrzej Śledź oraz wiceprezes dr Łukasz Hajduk.

Na mocy porozumienia członkowie stowarzyszenia będą mogli korzystać z sali nr 20 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu także z innych sal i wyposażenia. Celem współpracy jest przede wszystkim wszechstronny rozwój Instytutu Pedagogiki UJ, integracja pracowników i studentów oraz utrzymywanie więzi z absolwentami.

W mijającym roku kalendarzowym mogliśmy obserwować początki takiej współpracy. W czerwcu Stowarzyszenie zorganizowało Dzień Instytut Pedagogiki a w październiku było partnerem przy organizacji Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Dzięki współpracy w Instytucie możliwe były odwiedziny przedszkolaków z Sądecczyzny.

Przywołane wydarzenie to dopiero początek. Od 17 grudnia, kiedy współpraca przybrała oficjalną formą będzie się działo znacznie więcej. A chętnych do zasilenia szeregów Stowarzyszenia już dziś zapraszamy do wypełnia deklaracji członkowskiej.