Otwarte przewody doktorskie

2019 r.

mgr Koperska Magdalena
tytuł rozprawy: Kształtowanie się zachowań prokreacyjnych młodych małżonków i kohabitantów a ich retrospektywna ocena środowiska wychowawczego rodziny pochodzenia.
promotor: dr hab. Bogusław Bieszczad

mgr Legutko Justyna
tytuł rozprawy:  Myśl pedagogiczna Tadeusza Strumiłły (1884-1958). Zarys koncepcji wychowania i działalności społeczno-organizacyjnej.
promotor: prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

mgr Magdalena Jakubczak-Chodźko
tytuł rozprawy:  Rodzaje racjonalności nauczycieli akademickich obrazowane we współdziałaniu komunikacyjnym ze studentami w procesie kształcenia.
promotor: dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

mgr Agata Muniak-Biernat
tytuł rozprawy:  Aktywność edukacyjna seniorów w procesie selektywnego optymalizowania i kompensowania starości.
promotor: dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ

mgr Aleksandra Wójciak
tytuł rozprawy:  Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zjawiskach uzależnienia od  Internetu wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
promotor: dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ

mgr Krzysztof Ledniowski
tytuł rozprawy:  Idea olimpijska w Przewodniku Gimnastycznym "Sokół" z lat 1881-1939. Konteksty pedagogiczne.
promotor: dr hab. Beata Gola, prof. UJ
 

2018 r.

mgr Paulina Nowotarska-Cieślik
tytuł rozprawy: Medialne obrazy ciała a podejmowanie praktyk cielesnych przez młodzież
promotor: dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ

2017 r

mgr Łukasz Zaremba
tytuł rozprawy: Wpływ oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych na poziom agresji u dzieci w wieku szkolnym
promotor: dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ

mgr Patryk Kaczmarek
tytuł rozprawy: Neopragmatyczne ujęcie podmiotowości w edukacji na przykładzie koncepcji Richarda Rorty’ego
promotor: dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ
promotor pomocniczy: dr Tomasz Leś

2016 r.

mgr Monika Dziadosz-Grzesik
tytuł rozprawy: Narracje przestępcze mężczyzn pierwszy raz karanych i recydywistów - charakterystyka i wykorzystanie w resocjalizacji penitencjarnej
promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski
promotor pomocniczy: dr Jacek Bylica

mgr Marta Kromka
tytuł rozprawy: Zaburzenia w zachowaniu a projektowanie własnego życia przez adolescentów z niepełnosprawnością intelektualną
promotor: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski

mgr Arleta Michalik
tytuł rozprawy: Kryzys tożsamości w okresie późnej adolescencji a siły charakteru w kontekście zachowań pro- i antyspołecznych. Perspektywa pedagogiki resocjalizacyjnej
promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski
promotor pomocniczy: dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

mgr Katarzyna Ptaśnik-Cholewa
tytuł rozprawy: Dom kultury jako ośrodek inicjujący oddolną aktywność kulturalną. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań
promotor: dr hab. Ewa Bobrowska
promotor pomocniczy: dr Beata Cyboran

mgr Agnieszka Tajak-Bobek
tytuł rozprawy: Charakterystyka i uwarunkowania procesu podejmowania decyzji przestępczej - znaczenie dla oddziaływań resocjalizacyjnych
promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski
promotr pomocniczy: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

2015 r.

mgr Bartłomiej Chrzanowski
tytuł rozprawy: Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze
promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski
promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

mgr Karina Kozłowska
tytuł rozprawy: Teoretyczne podstawy i praktyka stosowania mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów w pracy zawodowej nauczycieli gimnazjum
promotor: dr hab. Bogusław Bieszczad

mgr Robert Zych
tytuł rozprawy: Linusa Boppa koncepcja wychowania jako harmonizowania człowieka - perspektywa pedagogiki religii
promotor: dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ
promotor pomocniczy: dr Marek Kościelniak

2014 r.

mgr Joanna Ignatowicz-Nikiel
tytuł rozprawy: Postawy młodego pokolenia wobec aktywności autoedukacyjnej oraz ich psychopedagogiczne korelaty i determinanty
promotor: dr hab. Ewa Wysocka
promotor pomocniczy: dr Barbara Ostafińska-Molik

mgr Agata Junger
tytuł rozprawy: Stan, determinanty i konsekwencje uzależnień behawioralnych wśród młodzieży, młodych dorosłych i dorosłych z terenu wojewóztwa małopolskiego
promotor: dr hab. Ewa Wysocka
promotor pomocniczy: dr Barbara Ostafińśka-Molik

mgr Beata Nosek
tytuł rozprawy: Samorządność młodzieży w szkołach gimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego
promotor: dr hab. Ewa Bobrowska
promotor pomocniczy: dr hab. Dorota Gierszewski

2013 r.

mgr Kinga Karteczka-Świętek

tytuł rozprawy: Doświadczane relacje interpersonalne i sytuacje zadaniowe dorastających z ADHD w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej
promotor: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski

mgr Anna Kos
tytuł rozprawy: Nauczyciele wobec rzeczywistości postulowanej i aktualnej uczenia się we współpracy
promotor: dr hab. Zofia Joanna Danilewska, prof. UJ

2012 r.

mgr Stefan Olajossy
tytuł rozprawy: Funkcja założona i rzeczywista pedagoga szkolnego w procesie oddziaływań pomocowych. Wyznaczniki podmiotowe i edukacyjne
promotor: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski