Otwarte przewody doktorskie

2018 r.


mgr Paulina Nowotarska
tytuł rozprawy: Medialne obrazy ciała a podejmowanie praktyk cielesnych przez młodzież
promotor: dr hab. Anna Gaweł

2017 r


mgr Łukasz Zaremba
tytuł rozprawy: Wpływ oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych na poziom agresji u dzieci w wieku szkolnym
promotor: dr hab. Mariusz Sztuka

mgr Patryk Kaczmarek
tytuł rozprawy: Neopragmatyczne ujęcie podmiotowości w edukacji na przykładzie koncepcji Richarda Rorty’ego
promotor: dr hab. Katarzyna Wrońska
promotor pomocniczy: dr Tomasz Leś

2016 r.

mgr Monika Dziadosz-Grzesik
tytuł rozprawy: Narracje przestępcze mężczyzn pierwszy raz karanych i recydywistów - charakterystyka i wykorzystanie w resocjalizacji penitencjarnej
promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski
promotor pomocniczy: dr Jacek Bylica

mgr Marta Kromka
tytuł rozprawy: Zaburzenia w zachowaniu a projektowanie własnego życia przez adolescentów z niepełnosprawnością intelektualną
promotor: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski

mgr Arleta Michalik
tytuł rozprawy: Kryzys tożsamości w okresie późnej adolescencji a siły charakteru w kontekście zachowań pro- i antyspołecznych. Perspektywa pedagogiki resocjalizacyjnej
promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski
promotor pomocniczy: dr Justyna Kusztal

mgr Katarzyna Ptaśnik-Cholewa
tytuł rozprawy: Dom kultury jako ośrodek inicjujący oddolną aktywność kulturalną. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań
promotor: dr hab. Ewa Bobrowska
promotor pomocniczy: dr Beata Cyboran

mgr Zuzanna Sury
tytuł rozprawy: Podmiotowe i społeczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec ewaluacji własnej pracy
promotor: dr hab. Anna Sajdak-Burska

mgr Agnieszka Tajak-Bobek
tytuł rozprawy: Charakterystyka i uwarunkowania procesu podejmowania decyzji przestępczej - znaczenie dla oddziaływań resocjalizacyjnych
promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski
promotr pomocniczy: dr hab. Małgorzata Michel

2015 r.

mgr Bartłomiej Chrzanowski
tytuł rozprawy: Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze
promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski
promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Michel

mgr Joanna Grochala
tytuł rozprawy: Doświadczenia edukacyjne a przygotowanie do samorealizacji w wieku senioralnym
promotor: dr hab. Krystyna Ablewicz
promotor pomocniczy: dr Dorota Gierszewski

mgr Karina Kozłowska
tytuł rozprawy: Teoretyczne podstawy i praktyka stosowania mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów w pracy zawodowej nauczycieli gimnazjum
promotor: dr hab. Bogusław Bieszczad

mgr Agata Łopatkiewicz
tytuł rozprawy: Współczesna pedagogika polska w perspektywie problematyki paradygmatu. Studium teoretyczne
promotor: dr hab. Bogusław Bieszczad
obrona doktorska: 07.12.2017

mgr Robert Zych
tytuł rozprawy: Linusa Boppa koncepcja wychowania jako harmonizowania człowieka - perspektywa pedagogiki religii
promotor: dr hab. Katarzyna Wrońska
promotor pomocniczy: dr Marek Kościelniak

 

2014 r.

mgr Joanna Ignatowicz-Nikiel
tytuł rozprawy: Postawy młodego pokolenia wobec aktywności autoedukacyjnej oraz ich psychopedagogiczne korelaty i determinanty
promotor: dr hab. Ewa Wysocka
promotor pomocniczy: dr Barbara Ostafińska-Molik

mgr Agata Junger
tytuł rozprawy: Stan, determinanty i konsekwencje uzależnień behawioralnych wśród młodzieży, młodych dorosłych i dorosłych z terenu wojewóztwa małopolskiego
promotor: dr hab. Ewa Wysocka
promotor pomocniczy: dr Barbara Ostafińśka-Molik

mgr Beata Nosek
tytuł rozprawy: Samorządność młodzieży w szkołach gimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego
promotor: dr hab. Ewa Bobrowska
promotor pomocniczy: dr Dorota Gierszewski

 

2013 r.

mgr Katarzyna Frączek
tytuł rozprawy: Funkcjonowanie rodziny w subiektywnej ocenie dziewcząt z zaburzeniami odżywiania
promotor: prof. dr hab. Władysława Pilecka

mgr Dorota Szulc
tytuł rozprawy: Osoba z uszkodzonym narządem słuchu w przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej. Funkcjonowanie na poziomie zadaniowym, relacji interpersonalnych oraz osobistym
promotor: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski

mgr Kinga Karteczka-Świętek
tytuł rozprawy: Doświadczane relacje interpersonalne i sytuacje zadaniowe dorastających z ADHD w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej
promotor: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski

mgr Anna Kos
tytuł rozprawy: Nauczyciele wobec rzeczywistości postulowanej i aktualnej uczenia się we współpracy
promotor: dr hab. Zofia Joanna Danilewska, prof. UJ

2012 r.

mgr Stefan Olajossy
tytuł rozprawy: Funkcja założona i rzeczywista pedagoga szkolnego w procesie oddziaływań pomocowych. Wyznaczniki podmiotowe i edukacyjne
promotor: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski