Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypedystę w projekcie REMEDIS

Koordynator projektu Rethinking Media Literacy and Digital Skills in Europe poszukuje studenta/studentki lub doktoranta/doktorantki do projektu badawczego CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Tomczyk
Email: lukasz.tomczyk@uj.edu.pl
Wymagania:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub pokrewnym (np. psychologia, socjologia) umożliwiające przeprowadzenie badań dotyczących kompetencji cyfrowych i medialnych;
- status studenta/studentki lub doktoranta/doktorantki na terytorium RP najpóźniej w dniu podpisania umowy, ważny co najmniej do 30.09.2024 (12 miesięcy);
- umiejętność współpracy w trakcie realizacji badań w zakresie nauk społecznych;
- gotowość do analizy danych ilościowych zgodnych z wytycznymi zaproponowanymi przez koordynatora projektu REMEDIS;
- biegła znajomość języka polskiego oraz umiejętność analizy artykułów anglojęzycznych umożliwiająca raportowanie wyników badań;
- autor lub współautor co najmniej jednej publikacji naukowej indeksowanej w bazie Scopus,
- doświadczenie zawodowe jako pedagog, nauczyciel, wolontariusz (sektor edukacyjny) lub trener;
- zainteresowania naukowe z zakresu pedagogiki mediów oraz metodologii badań społecznych;
- wysoka motywacja do pracy naukowej oraz budowania własnego warsztatu metodologicznego;
- gotowość do podjęcia międzynarodowej współpracy badawczej w ramach projektu REMEDIS.
Opis zadań:
- współuczestnictwo w pracach zespołu badawczego;
- realizacja badań zgodnie z wytycznymi koordynatora projektu REMEDIS;
- współpraca z międzynarodowymi partnerami realizującymi projekt REMEDIS;
- przygotowywanie materiałów popularyzujących projekt;
- współtworzenie raportów cząstkowych i końcowych;
- upowszechnianie wyników badań - przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych.
Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – HS (CHANSE)
Termin składania ofert: 10 październik 2023, 10:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
• stypendium przewidziane w projekcie wynosi 1250 zł miesięcznie przez cały okres trwania umowy stypendialnej
• Przewidywane rozpoczęcie: 01.11.2023
• Okres wypłacania stypendium: 12 miesięcy
Dodatkowe informacje:
• Dokumenty takie jak: CV z opisem doświadczeń i osiągnięć badawczych, lista publikacji, wykaz wystąpień konferencyjnych, a także uzupełniona deklaracja związana z przetwarzaniem danych osobowych powinna być przesłana na adres e-mailowy koordynatora projektu
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez kandydata/kandydatkę dostępna jest na stronie: https://iod.uj.edu.pl/documents/138774264/142528398/20201116_1_Kandydaci_do_pracy_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_MT.docx/9548a13a-f9bb-4d88-894a-7722243e49ef
• Przed podpisaniem umowy stypendialnej należy dołączyć zaświadczenie o statusie studenta/doktoranta
• Dokumenty prosimy przesyłać w formacie pdf do dnia 10 październik 2023, 10:00 bezpośrednio do kierownika projektu: dr hab. inż. Łukasz Tomczyk – lukasz.tomczyk@uj.edu.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać:
REKRUTACJA REMEDIS
• Ocena aplikacji kandydatów/ek zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Data opublikowania: 19.09.2023
Osoba publikująca: Izabela Kielar