Obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Legutko

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Legutko

Szanowni Państwo,

sekretariat Instytutu Pedagogiki w imieniu Przewodniczącej Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Jagiellońskiego 

zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Legutko 

pt.  Myśl pedagogiczna Tadeusza Strumiłły (1884-1958).  Zarys koncepcji wychowania i działalności społeczno-organizacyjnej 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w Instytucie Pedagogiki UJ w Krakowie, przy ul. Batorego 12, w sali konferencyjnej.  

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest dostępna do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.

Streszczenie i recenzje są dostępne pod adresem:  

https://rd-pedagogika.nauka.uj.edu.pl/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie/-/journal_content/56_INSTANCE_kvIbJ64LGo8h/143763548/151245394 

 

Data opublikowania: 23.11.2022
Osoba publikująca: Monika Karcz