Bezpłatne szkolenie dla studentów w temacie integracji młodzieży różnych narodowości

Zapraszamy studentów i studentki do udziału w projekcie „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, w którym oferujemy bezpłatne szkolenie z metody Teatru Forum w temacie integracji młodzieży różnej narodowości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie.
 
Teatr Forum to metoda pracy z grupą, dzięki której wspólnie z młodzieżą tworzy się spektakl poruszający ważne tematy, przedstawia się go całej społeczności szkolnej i zaprasza do angażującej dyskusji o problemie, który spektakl porusza.

Więcej o metodzie w artykułach Gazety Krakowskiej:
https://gazetakrakowska.pl/jak-sprawic-by-inny-i-obcy-stal-sie-swoj-i-bliski/ar/c5-15981981 i https://gazetakrakowska.pl/chcesz-miec-wplyw-na-swiat-siegnij-po-zalety-teatru-forum/ar/c13-15984381
 
Do udziału w projekcie zapraszamy edukatorów z Małopolski aktywnych w środowiskach, w których przebywają dzieci i młodzież różnych narodowości, a także studentów kierunków takich jak psychologia, pedagogika, praca socjalna, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji do pracy z grupami.

W projekcie oferujemy:

- 120 godzin szkoleniowych w metodologii Teatru Forum, zakończone certyfikatem uczestnictwa,
- spotkania z ekspertami ze wszystkich dziedzin poruszanych w projekcie,
- mentoring i wsparcie w procesie samodzielnego tworzenia spektakli oraz debat Teatru Forum,
- wyżywienie oraz nocleg dla osób spoza Krakowa.
 
Rekrutacja:

Dysponujemy dwoma wolnymi miejscami w projekcie. Chętne osoby zapraszamy do kontaktu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
https://www.kurdybanek.com/projekty/zmiana-zaczyna-sie/rekrutacja/
 
Więcej informacji o projekcie:
https://www.kurdybanek.com/projekty/zmiana-zaczyna-sie/

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Fundację Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek w partnerstwie z Fundacją Zustricz, Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i miastem Kraków.
 
Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu:


Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek
Katarzyna Rynkowska
asystentka ds. szkoleń
e-mail: rekrutacja@kurdybanek.com

 

Data opublikowania: 22.02.2022
Osoba publikująca: Krzysztof Burski