Ważny komunikat Rektora UJ ws. ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2021 roku ukazał się Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Postanowieniem Rektora UJ "pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci i doktoranci poza czasem zajęć dydaktycznych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni.

Ponadto (...) studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne".

 

Data opublikowania: 12.11.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska