REJESTRACJA na LEKTORATY dla II roku I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia

Rejestracja elektroniczna dotyczy studentów rozpoczynających lektorat językowy w roku akademickim 2020/2021.

 

I TURA REJESTRACJI

 

25.09.2020, godz. 8.00 – 02.10.2020, godz. 23.59

= tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów

 

Prosimy zapisywać się do swoich grup, ustalonych w harmonogramie zajęć dla danego kierunku i specjalności!!!

 

 

II TURA REJESTRACJI

 

07.10.2020, godz. 8.00 – 13.10.2020, godz. 23.59

= tura bez dedykacji  - grupy dostępne są dla wszystkich studentów

 

 

Rejestracja na lektoraty odbywa się drogą elektroniczną pod adresem: 

https://www.usosweb.uj.edu.pl następnie : -> "DLA STUDENTÓW" -> "REJESTRACJE" -> "żetonowe".

 

Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla swojego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.

 

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na I semestr, np. JCJ-A-M-B2-60/1 

 

Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:

 

WPiA-Wydział Prawa i Administracji

WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych

WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

WGiG – Wydział Geografii i Geologii

WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki

WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

WCH – Wydział Chemii

WPL – Wydział Polonistyki

WF – Wydział Filologiczny

WH – Wydział Historyczny

WFZ – Wydział Filozoficzny (do którego należy Instytut Pedagogiki)

M – Międzywydziałowa

 

Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów!

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Jagiellońskiego Centrum Językowego (JCJ):

 

https://jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacje

 

Data opublikowania: 18.09.2020
Osoba publikująca: Krzysztof Burski