Składanie dokumentów do obron 2020

Składanie dokumentów do obron 2020

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dokumenty wymagane do obrony będą składane elektronicznie.

Skany podpisanych dokumentów (wniosek, oświadczenie z AP) należy przesłać do sekretariatu drogą mailową.

Na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie (lub nie) odpisu dyplomu w języku angielskim, zostanie Państwu przesłane drogą mailową tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" w wysokości 100 zł lub 60 zł.

Przed obroną należy jeszcze przesłać do sekretariatu potwierdzenie wpłaty za dyplom.

 

W tym roku nie będzie wymagane złożenie karty obiegowej z Biblioteki Instytutu Pedagogiki, ale odbiór dyplomu będzie możliwy dopiero po zweryfikowaniu, czy absolwent nie zalega z książkami.

Książki można zwracać do Biblioteki IP osobiście lub przesyłając drogą pocztową (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub paczką) na adres Biblioteki IP: ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków.

Data opublikowania: 22.06.2020
Osoba publikująca: Monika Karcz