Zasady zwrotu książek do Biblioteki IP

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się końcem roku akademickiego przypominamy o uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki.

Książki można zwracać osobiście w siedzibie biblioteki przy ul. Ingardena 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00) lub wysyłać pocztą (na własny koszt) na adres:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UJ
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków


Prosimy o nadawanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Jednocześnie przypominamy, że zwrot książek przez absolwentów jest warunkiem odbioru dyplomu ukończenia studiów.

Informujemy też, że korzystanie ze zbiorów biblioteki nadal jest możliwe jedynie w formie skanów zamawianych tekstów, które są przesyłane do czytelnika drogą elektroniczną.

Data opublikowania: 16.06.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska