Fundusz Stypendialny "Ad Polonos" - zgłoszenia do 20 października br.

Szanowni Państwo,

Fundusz Stypendialny "Ad Polonos" dedykowany jest wszystkim studentom UJ, a także doktorantom Collegium Medicum UJ, którzy są potomkami zesłańców Polskich i studiują na UJ. Stypendia przyznawane są osobom, które:

- są studentami lub doktorantami UJ;
- legitymują się określoną średnią ważoną ocen za poprzedzający rok akademicki (min. 4,0 lub 3,5 w określonych w Regulaminie przypadkach);
- posiadają Kartę Polaka lub są uznawani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji;
- są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina.

Są to cztery główne założenia, zaś wszystkich bardziej szczegółowych informacji udzielam zainteresowanym już osobiście (mailowo bądź telefonicznie), pomagam także w poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Podstawowe informacje o niniejszym Funduszu znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ: http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/adpolonos.

Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2017 r., zaś wnioski przyjmuję osobiście w Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój nr 17 (w godz. 7.30-15.30).

Z wyrazami szacunku,
mgr Magdalena Czachor
Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl, tel.: 12 663 39 53

Data opublikowania: 16.10.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Burski