Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji

Zapraszamy studentów i pracowników naukowych do udziału w ogłoszonym przez Centrum Transferu Technologii CITTRU konkursie na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych.

a. Ścieżka 1 – patent/usługa/aplikacja – dofinansowanie prac badawczych o charakterze aplikacyjnym, których wynikiem będą rezultaty:
i. konieczne do dokonania polskiego lub zagranicznego zgłoszenia patentowego, lub
ii. umożliwiające powstanie pierwszej wersji produktu, usługi, programu komputerowego lub aplikacji na telefon.

b. Ścieżka 2 – podniesienie poziomu gotowości do wdrożenia (TRL) – dofinansowanie badań przedwdrożeniowych dla istniejących innowacji, których wynikiem będą rezultaty sprzyjające osiągnięciu sukcesu w procesie komercjalizacji, w szczególności wyniki prac badawczych podnoszące poziom gotowości innowacji do wdrożenia.

Kwoty możliwych dofinansowań: dla ścieżki 1 – 50 000 zł brutto, dla ścieżki 2 – 100 000 zł brutto.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ścieżce 1.

Termin składania wniosków: do dnia 17 czerwca 2024 roku.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do zgłaszania innowacji.

Więcej szczegółów znajduje się pod linkiem:
https://cittru.uj.edu.pl/cittru/aktualnosci/newsy/-/journal_content/56_INSTANCE_Wq7EcHMyKjSY/1587933/155960397

Z poważaniem,
Małgorzata Walendowska
Broker Transferu Wiedzy/Technology Transfer Officer
Sekcja Transferu Technologii i Współpracy z Gospodarką/Technology Transfer and Business Cooperation Unit
Uniwersytet Jagielloński
Centrum Transferu Technologii – CITTRU
---------------------------------------------------------------
Jagiellonian University in Kraków
Centre for Technology Transfer – CITTRU
ul. prof. M. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków

Data opublikowania: 09.05.2024
Osoba publikująca: Krzysztof Burski