Uwaga studenci I roku! Informacja o terminach rozpoczęcia zajęć

Szanowni Państwo,

Prosimy zwrócić uwagę na daty rozpoczęcia poszczególnych zajęć. Czasami może dojść do rozbieżności pomiędzy tym, co jest napisane w Harmonogramie zajęć na stronie Instytutu Pedagogiki (zakładka: Studia I stopnia -> Harmonogramy), a tym, co widzicie Państwo na swoim koncie w UsosWeb. Wynika to z tego, że w normalnym trybie Usos wybiera automatycznie pierwszy wolny termin, np. czwartek 3 października i nie rozróżnia dni wolnych od zajęć, ani możliwości późniejszego ich rozpoczęcia. A zajęcia dydaktyczne de facto rozpoczynają się w terminie ustalonym z osobą prowadzącą, który widnieje w Harmonogramie pdf.

W związku z powyższym proszę kierować się tą datą rozpoczęcia zajęć, która jest zapisana w Harmonogramie w postaci pliku pdf.

Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że czasami niektóre zajęcia i dyżury mogą być odwołane np. z powodu choroby lub wyjazdu pracownika. Osoba prowadząca zajęcia pisze zazwyczaj maila do studentów i uprzedza ich o swojej nieobecności, ale często powiadamia jedynie sekretariat i wówczas informujemy o tym tutaj, czyli w zakładce Studia... -> Ogłoszenia sekretariatu. Proszę tu regularnie zaglądać.

Krzysztof Burski
Sekretariat studiów stacjonarnych

Data opublikowania: 03.10.2019
Osoba publikująca: Krzysztof Burski