UWAGA! Obowiązek składania deklaracji przedmiotów realizowanych w I sem. 2017/2018

Po zarejestrowaniu się na przedmioty i podpięciu ich pod odpowiedni program i etap studiów należy wydrukować z USOSweb deklarację przedmiotów i dostarczyć ją do sekretariatu (pok. 4).
Zgodnie z zarządzeniem Rektora UJ, deklaracje powinny zostać złożone najpóźniej do 27 października.
Za niezłożenie deklaracji można zostać skreślonym z listy studentów.
Data opublikowania: 26.10.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Burski