Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Zgłaszanie prac trwa do 28 lutego 2018 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie  a także inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.pracanaukowa.zhp.pl

 

Data opublikowania: 06.10.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Burski